Start » Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

zobrazit archiv:
vyhledání textu:
Aktuality   Plánované akce   Program kina  

Aktuality

Informace pro občany - Svazek obcí Budějovicko-sever

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna pozvánka na shromáždění starostů Svazku obcí Budějovicko-sever dne 07.12.2017, rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019 a návrh rozpočtu na rok 2018, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Svazek obcí - pozvánka - rozpočet.pdf

Informace pro občany - Městys Ševětín - Volba prezidenta republiky 2018

Městys Ševětín oznamuje konání volby prezidenta republiky ve dnech 12. a 13.ledna 2018 a zveřejňuje Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky ve dnech 12. a 13.ledna 2018, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Oznámení o konání volby prezidenta.pdf
acrobat.gif Stanovení počtu členů volební komise.pdf

26.12.2017  17:00  ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

Chrámový sbor Ševětín Vás srdečně zve v úterý 26.prosince 2017 na "Českou mši vánoční" Jakuba Jana Ryby do kostela Sv. Mikuláše.

Začátek je v 17:00 hodin.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Česká mše vánoční.pdf

23.12.2017  18:00  KOLEDA U JESLIČEK

Blaťácký soubor Ševětín Vás srdečně zve v sobotu 23.prosince 2017 na "Koledu u jesliček" do kostela Sv. Mikuláše.

Začátek koledování je v 18:00 hodin.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Koledování u jesliček 2017.pdf

16.12.2017  09:00  PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD

Městys Ševětín Vás srdečně zve v sobotu 16.prosince 2017 na "Předvánoční pochod".

Na procházku přírodou do okolí Ševětína se vyjde v 09:00 hod. z náměstí.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Předvánoční pochod 2017.pdf

Sdělení - MM Č. Budějovice SÚ - Veřejná vyhláška

Magistrát města České Budějovice, Stavební úřad, vydává Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí veřejnou vyhláškou ve věci RODINNÝ DŮM, ŠEVĚTÍN, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Sdělení.pdf

Opatření obecné povahy - MM Č. Budějovice ODaSH - Veřejná vyhláška

Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, vydává Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu" na silnici č. II/603 v místě napojení na budoucí silnice v rámci stavby D3 0309/I Bošilec - Ševětín a D3 0309/II Ševětín - Borek v termínu od 15.11.2017 do 15.11.2018, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu.pdf

Opatření obecné povahy - KÚ JčK ODaSH - Veřejná vyhláška

Krajský úřad JčK, Odbor dopravy a silničního hospodářství, vydává Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" na silnici I/3 MÚK Ševětín - silnice II/603 v rámci stavby D3 0309/III Borek - Úsilné v termínu od 17.11.2017 do 19.11.2017, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif VV Opatření obecné povahy.pdf

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, vydává "Opatření obecné povahy", viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
excel.gif seznam obcí.xlsx
acrobat.gif Rozdělovník.pdf
acrobat.gif VV - Opatření obecné povahy.pdf

Informace pro občany - Exekutorský úřad Praha 2 - soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych

Na úřední desce městyse Ševětín bylo zveřejněno Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání proti povinnému: Václav Chalupa, bytem Zahradní 307, Ševětín, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Usnesení o nařízení dražby.pdf

17.11.2017  17:00  PERNÍČKOVÁNÍ

Městys Ševětín a Bohumil Ryba Vás srdečně zvou v pátek 17.listopadu 2017 na "Perníčkování" do Kavárny na náměstí. Budou se zdobit perníčky, které budou včetně zdobení k dispozici zdarma, viz plakát.

Začátek akce je v 17:00 hodin.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Perníčkování 2017.pdf

03.12.2017  18:00  ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Městys Ševětín Vás srdečně zve v neděli 3.prosince 2017 na slavnostní "Rozsvícení vánočního stromu a fontány" s doprovodným programem, viz plakát v příloze.

Celý program začne v 18:00 hodin na náměstí.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozsvícení vánočního stromu 2017.pdf

03.12.2017  17:00  MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Městys Ševětín Vás srdečně zve v neděli 3.prosince 2017 na "Mikulášskou nadílku" do Kulturního domu v Ševětíně, viz příloha.

Program začne v 17:00 hodin.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Mikulášská nadílka 2017.pdf

Informace pro občany - E.ON - upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) upozorňující na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

Společnost E.ON upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na odstranění nebo ořez ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení, viz  příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Odstranění dřevin - E.ON.pdf

Povolení uzavírky - MM Č. Budějovice ODaSH - Rozhodnutí

Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou uzavírku na silnici II/603 v úseku Bošilec - Ševětín D3 0309/I v termínu od 05.10.2017 do 30.11.2017, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif mapy...pdf
acrobat.gif Dopravně inž.opatření.pdf
acrobat.gif Povolení uzavírky.pdf

Návrh změny č. 3 územního plánu Ševětín - Veřejná vyhláška

Městys Ševětín zveřejnil návrh změny č. 3 územního plánu Ševětín, viz Úřední deska - Územní plán.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byly zveřejněny Obecně závazné vyhlášky městyse Ševětín

č. 4/2017 platná ode dne 16.10.2017 o stanovení části společného školského obvodu ZŠ ze dne 21.09.2017,

č. 5/2017 platná ode dne 16.10.2017 o stanovení části společného školského obvodu MŠ ze dne 21.09.2017,

č. 6/2017 platná ode dne 16.10.2017 o místních poplatcích ze dne 21.09.2017, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif OZV č.6-2017.pdf
acrobat.gif OZV č.5-2017.pdf
acrobat.gif OZV č.4-2017.pdf

Informace pro občany - zimní svoz tuhého domovního odpadu

Firma RUMPOLD s.r.o. Tábor oznamuje termíny zimního svozu takto:

středa - každý sudý týden, první svoz v zimním režimu bude proveden ve středu 04.10.2017

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Termíny zimního svozu.pdf

Informace pro občany - Kotlíkové dotace pro Jihočeský kraj - 2.výzva

V rámci dotačního programu Jihočeského kraje "Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji" byla vyhlášena 2.výzva pro zájemce o výměnu kotle.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Kotlíková dotace 2.výzva.pdf

14.10.2017 a 25.11.2017  06:00  LÁZNĚ BAD FÜSSING

Městys Ševětín pořádá v sobotu 14.října 2017 a v sobotu 25.listopadu 2017 zájezd do lázní Bad Füssing. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři úřadu městyse nebo telefonicky nebo mailem, viz. podmínky v příloze.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Lázně Bad Füssing 14.10. a 25.11.2017.pdf

Informace pro občany - Závěrečný účet Městyse Ševětín za r. 2016

Městys Ševětín zveřejňuje Závěrečný účet Městyse Ševětín za rok 2016.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Příloha č.1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.2 - Rozvaha ÚSC k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.3 - Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.4 - Příloha ÚSC k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Závěrečný účet Městyse Ševětín za rok 2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.5 - Příjmy a výdaje fondů ÚSC k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.6 - Rozvaha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.7 - Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.8 - Příloha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.9 - Rozvaha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.10 - Výkaz zisků a ztráty Technických služeb s.r.o. k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.11 - Příloha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.12 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - 1.část.pdf
acrobat.gif Příloha č.12 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - 2.část.pdf

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

č. 1/2017 ze dne 01.07.2017 o stanovení společného školského obvodu MŠ ze dne 25.05.2017,

č. 2/2017 ze dne 01.07.2017 o stanovení společného školského obvodu ZŠ ze dne 25.05.2017,

viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif OZV č.1-2017.pdf
acrobat.gif OZV č.2-2017.pdf

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č.3/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č.3/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozpočtové opatření č.3_2017.pdf

Informace pro občany - Sdružení měst a obcí Bukovská voda (SMO BV)

Městys Ševětín zveřejňuje schválený závěrečný účet za rok 2015, rozpočet za rok 2015 a schválený rozpočtový výhled představenstvem Sdružení měst a obcí Bukovská voda. 

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Oznámení o zveřejnění SMO.pdf

Informace pro občany - Rozpočtový výhled na rok 2018 a rok 2019

Městys Ševětín zveřejňuje Rozpočtový výhled na rok 2018 a rok 2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozpočtový výhled na rok 2018.pdf
acrobat.gif Rozpočtový výhled na rok 2019.pdf

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č.1/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č.1/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozpočtové opatření č.1-2017.pdf

Informace pro občany - Žádost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá o spolupráci při individualizaci nedostatečně identifikovaného vlastníka nemovitostí a zveřejňuje Informace pro veřejnost týkající se zjištění vlastníka nemovitostí (pozemků), Výzvu a Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Výzva a informace pro veřejnost.pdf
acrobat.gif seznam nemovitostí.pdf

Informace pro občany - Schválený rozpočet roku 2017

Městys Ševětín zveřejňuje Schválený rozpočet roku 2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Schválený rozpočet roku 2017.pdf

Informace pro občany - Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Městys Ševětín zveřejňuje Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Výroční zpráva za rok 2016 dle zák.č. 106-1999Sb..pdf

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

č. 2/2016 ze dne 15.12.2016 o změně OZV č. 1/2016 o místních poplatcích ze dne 03.03.2016,

č. 3/2016 ze dne 15.12.2016 o stanovení společného školského obvodu ZŠ,

č. 4/2016 ze dne 15.12.2016 o stanovení společného školského obvodu MŠ, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif OZV č.2-2016.pdf
acrobat.gif OZV č.3-2016.pdf
acrobat.gif OZV č.4-2016.pdf

Informace pro občany - Veřejnoprávní smlouva mezi uzavřená mezi Městysem Ševětín a statutárním městem České Budějovice k zajištění výkonu přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací, ve smyslu ustanovení § 40 odst.5b) a § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Veřejnoprávní smlouva.pdf

Informace pro občany - Vydání knihy k výročí Blaťáckého souboru

U příležitosti 40.výročí od založení Blaťáckého souboru byla vydána vzpomínková kniha plná fotografií z činnosti souboru od jeho založení v roce 1975 až do současnosti.

Knihu je možno zakoupit na podatelně úřadu městyse Ševětín za cenu 150,--Kč.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Kniha k výročí 40-ti let.pdf

Informace pro občany - Žádost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá o spolupráci při individualizaci nedostatečně identifikovaného vlastníka nemovitostí a zveřejňuje Informace pro veřejnost týkající se zjištění vlastníka nemovitostí (pozemků), Výzvu a Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych - Informace pro verejnost.pdf
acrobat.gif Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych - Vyzva.pdf
acrobat.gif Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych - Seznam nemovitosti s nedostatecne identifikovanymi vlastniky.pdf

Plánované akce

26.12.2017  17:00  ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

Chrámový sbor Ševětín Vás srdečně zve v úterý 26.prosince 2017 na "Českou mši vánoční" Jakuba Jana Ryby do kostela Sv. Mikuláše.

Začátek je v 17:00 hodin.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Česká mše vánoční.pdf

23.12.2017  18:00  KOLEDA U JESLIČEK

Blaťácký soubor Ševětín Vás srdečně zve v sobotu 23.prosince 2017 na "Koledu u jesliček" do kostela Sv. Mikuláše.

Začátek koledování je v 18:00 hodin.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Koledování u jesliček 2017.pdf

16.12.2017  09:00  PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD

Městys Ševětín Vás srdečně zve v sobotu 16.prosince 2017 na "Předvánoční pochod".

Na procházku přírodou do okolí Ševětína se vyjde v 09:00 hod. z náměstí.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Předvánoční pochod 2017.pdf

17.11.2017  17:00  PERNÍČKOVÁNÍ

Městys Ševětín a Bohumil Ryba Vás srdečně zvou v pátek 17.listopadu 2017 na "Perníčkování" do Kavárny na náměstí. Budou se zdobit perníčky, které budou včetně zdobení k dispozici zdarma, viz plakát.

Začátek akce je v 17:00 hodin.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Perníčkování 2017.pdf

03.12.2017  18:00  ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Městys Ševětín Vás srdečně zve v neděli 3.prosince 2017 na slavnostní "Rozsvícení vánočního stromu a fontány" s doprovodným programem, viz plakát v příloze.

Celý program začne v 18:00 hodin na náměstí.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozsvícení vánočního stromu 2017.pdf

03.12.2017  17:00  MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Městys Ševětín Vás srdečně zve v neděli 3.prosince 2017 na "Mikulášskou nadílku" do Kulturního domu v Ševětíně, viz příloha.

Program začne v 17:00 hodin.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Mikulášská nadílka 2017.pdf

14.10.2017 a 25.11.2017  06:00  LÁZNĚ BAD FÜSSING

Městys Ševětín pořádá v sobotu 14.října 2017 a v sobotu 25.listopadu 2017 zájezd do lázní Bad Füssing. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři úřadu městyse nebo telefonicky nebo mailem, viz. podmínky v příloze.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Lázně Bad Füssing 14.10. a 25.11.2017.pdf

Program kina

Program kina na listopad 2017, viz příloha.

Soubory ke stažení:
foto.gif Program listopad 2017.jpg